Annemieke van Voorthuijsen

Haptonomie

De haptonomische begeleiding is gericht op het bewust ervaren van de relatie tussen lichaam en geest; het herkennen van lichamelijke signalen en hier adequaat mee om kunnen gaan. Wanneer wij de signalen kunnen duiden, zijn wij ook beter in staat om onze grenzen te (h)erkennen en hier adequaat mee om te gaan.
​In contact zijn en blijven met onszelf maakt dat wij leren luisteren naar ons gevoel en keuzes kunt maken, die bij ons passen.

In de huidige maatschappij worden wij dagelijks geconfronteerd met keuzes maken. Deze maken wij vaak op grond van wat wij dénken dat onze omgeving van ons verwacht of wat wenselijk geacht wordt.

Binnen de haptonomische begeleiding leert u ervaren wat er verandert wanneer u een probleem ook gevoelsmatig benadert.